Ιερά Μητρόπολις Νιγηρίας

Η Ιερά Μητρόπολις Νιγηρίας ιδρύθηκε με Πατριαρχικό καί Συνοδικό Τόμο, στις 23 Σεπτεμβρίου του 1997.

Περιλαμβάνει τά κράτη : Νιγηρία, Μπενίν, Τόγκο καί Νίγηρα. Στις 27 Οκτωβρίου 2004, ανυψώθηκε σε Μητρόπολη.

Έκκλ. Κοινότητες: Ένορίες 29, Κοινότητες 9

Κλήρος: Ιερείς 22 , Διάκονοι 2 (Άγαμοι 5, Έγγαμοι 19), Υποδιάκονοι 3, Κατηχητές 31, Αναγνώσται 35

Έδρα: Τό Λάγκος της Νιγηρίας

Διεύθυνση: Block 2, Iddo Compound, (A.G.Leventis Premises), Ebute-Metta, Lagos, Nigeria

Ταχ. Διεύθυνση: Orthodox Archdiocese of Nigeria, P.O.Box 75550, Victoria Island, Lagos, Nigeria

Tηλέφωνα: (+2341)7741447, 7915880

Φαξ: (+2341) 2631659

Διοίκησις

Πρωτοσύγκελος: .............

Εισηγητής: π. Χριστιανός Iortyom

Ληξιαρχείο: Ιερομ. Μάξιμος Nnachette

Γραμματεία: Lov. Okafor, James Nwaba

Νομ. Σύμβουλος: κα Ο. Badewole

Δημ.Σχέσεις: Γ. Λογοθέτης και O. Shofolwue

Επιτροπαί υπό τήν προεδρία του Μητροπολίτου

Ιεραποστολής και Ευαγγελισμού: αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Oneykah πρωτοπρεσβύτερος Τιμόθεος Dewedi, ιερομόναχος.Βενιαμίν Ezieme. Σύμβουλοι: Δρ. Α. Παπαθανασίου, Καθ. Νικ.Αλιπράντης, κ. Αλ. Κατσιάρας

Κατηχήσεως: πρωτοπρ. Τιμόθεος Dewedi, ιερομ. Βενιαμίν Ezieme, πρεσβ. Πέτρος Udeh, πρεσβ. Βενέδικτος Dansou.

Μεταφράσεων: ιερομ. Ερμάς Opara, πρεσβ. Βενέδικτος Dansou, πρεσβ. Αντώνιος Igwemadu

Εκδόσεων: κ. Lov. Okafor, J. Nwaba

Κοινωνικού Έργου: ιερομ.Μάξιμος Nnachette, μοναχή Μαρία, ιατρός κ. Μαρία Essin, κ. Α.Udeze, L.Adewon

Υποτροφιών: πρωτοπρ. Τιμόθεος Dewedi, ιερομόναχος Ερμάς Opara, και Αντ.Χατζαντώνης

Ανοικοδομήσεως:Αλκ. Μακαρονίδης, Ch.Udeze, κα Soude

Οικονομικών: πρωτοπρ. Τιμόθεος Dewedi , Αντ. Χατζαντώνης, Ch.Udeze

Ενορίες-Κοινότητες

Η Ιερά Μητρόπολις Νιγηρίας διαιρείται διοικητικά σε 4 Αρχιερατικές Επαρχίες:

Ιεραί Μοναί-Ησυχαστήρια

Εκκλησιαστικά Σεμινάρια